คู่มือสำหรับประชาชน

212 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

212-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b9%89
คั่นหน้า ลิงก์ถาวร