คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ทางไหนบ้าง

ตอบ: โทรศัพท์ : 0-4584-3607, โทรสาร : 0-4584-3613, Facebook : 

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง คืออะไร

ตอบ: “น้ำไหล ไฟสว่าง สุขภาพดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมการศึกษา เน้นมีการส่วนร่วมของประชาชน”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เปิดทำการกี่โมง

ตอบ: เวลา 08:30น. ถึง 16.30น.