แผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง


– แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

– ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

– แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

– ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561