คลังเก็บรายวัน: 22 กุมภาพันธ์ 2019

ปรการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยกร่องพูนดินบ้านคำเตยใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เพื่อซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 8 เส้นข้างโรงเรียนบ้านหนองกุง ปริมาณงาาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 508.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน ท1.01) ของกรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น