คลังเก็บรายวัน: 25 กุมภาพันธ์ 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อสร้างถนน คสล.บ้านคำเตยเหนือไปบ้านดอนก่อ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 ของกรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ท 1- 01 กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกุง ประกาศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น