ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ท 1- 01 กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 196.00 เมตร ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ ท 1- 01 กรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร