ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อสร้างถนน คสล.บ้านคำเตยเหนือไปบ้านดอนก่อ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 ของกรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 เพื่อสร้างถนน คสล.บ้านคำเตยเหนือไปบ้านดอนก่อ ปริมาณงานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 ของกรมการปกครอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร