คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ – วีคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า + เหรียญ + บัตรประกัน + ไซริ้ง + เข็มฉีดยา จำนวน 573 โด๊ส – วัสดุอุปกรณ์ในการฉีด / ผ้าปิดปากอนามัย จำนวน 1 กล่อง / ถุงมือยาง จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉาะเจาะจง

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบอร์ดการประชาสัมพันธ์โครงการเหล็กพื้นบอร์ดไม้อัดสองด้าน ขนาดกว้าง 120 ซม.ยาว 240 ซม. จำนวน 6 บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา คละสี คละแบบ จำนวน 256 ชุด ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หนองกุงเกมส์) ครั้งที่ 21 ในระหว่างวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2562 โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬาตามโครงการการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองกุง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร เคียวเซร่า TK 4109 จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ประกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น