คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2019

ฝายมีชีวิต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับ ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 จุด (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5) งบประมาณ 470,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

แจ้งการดำเนินการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1-3/2562

แจ้งการดำเนินการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การให้บริการ, ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์กา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการของ อบต.หนองกุง

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองกุง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบล

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหาารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น