งานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองกุง ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จัดงานกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองกุง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร