ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (งานสำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (งานสำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร