ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. สำหรับนักเรียนในเขตตำบลหนองกุง จำนวน 427 คน จำนวน 130 วัน จำนวน 55,510 ก่อง ราคา กล่องล่ะ 7.82 บาท เป็นเงิน 434,088.20 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) โดยเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. สำหรับนักเรียนในเขตตำบลหนองกุง จำนวน 427 คน จำนวน 130 วัน จำนวน 55,510 ก่อง ราคา กล่องล่ะ 7.82 บาท เป็นเงิน 434,088.20 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันแปดสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์) โดยเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร