ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร