ฝายมีชีวิต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา และชาวบ้าน ดำเนินการตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ฝายมีชีวิต ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา จิตอาสาพัฒนาฝายน้ำล้น ณ ห้วยมะฮัง บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2562

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร