คลังเก็บรายวัน: 3 พฤษภาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลหนองกุง ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 10 จุด (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5) งบประมาณ 470,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 100 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 งบประมาณ 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Website Application ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ของ อปท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการ Websi … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ฝายมีชีวิตตามรายพระบาทศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาทำความสะอาด (แม่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น