ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ฝายมีชีวิตตามรายพระบาทศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร