ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านคำแคน หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 100 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 งบประมาณ 25,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร