ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคำงูเหลือม บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ขนาดความกว้างเฉลี่ย 13.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมลงปริมาณดินอัดแน่นไม่น้อยกว่า 780.00 ลบ.ม.งบประมาณ 50,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกงุ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร