ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที.ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. 423 คน จำนวน 29 วัน จำนวน 12,267 กล่อง ๆ ละ 7.82 บาท เป็นเงิน 95,927.94 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร