คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2019

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ จันทร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม นม โรงเรียน สำหรับนักเรียนในเขตตำบลหนองกุง จำนวน 433 คน อาหารเสริม นม ชนิดถุง จำนวน 71 วัน/ชนิด ยู.เอส.ที.นมนิดเทอม จำนวน 30 วัน รวม เป็นเงิน 296,151.16 บาท (รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (กิจกรรม 5 ส.)

ป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (ก … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

ป้ายไวนิล ตามโครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)

อาหารว่างและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น