ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 8 รหัส 104-48-0010 วงเงิน 23,000 บาท รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข้อบัญญัติ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร