ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสร้าง หมู่ที่ 8 รหัส 104-48-0010 วงเงิน 23,000 บาท รายละเอีนดตาม ปร.4/ปร.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร