คลังเก็บรายวัน: 22 สิงหาคม 2019

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 219.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ท.1-7-603) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร 4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 68.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตามแบบ ท.1-7-603) งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

จัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลก … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น