ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร