ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 219.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม ปร.4/ปร.5 ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ท.1-7-603) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง