คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ตามฮอยอีสาน ฮีต 12 ครอง 14 – ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย งบประมาณ 5,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างหว้า หมู่ที่ 8 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือขนาดพื้นที่ดำเนินไม่น้อยกว่า 80.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ ปร.4/ปร.5 ตามแบบ มาตรฐาน ท1 – 01 – ของกรมการปกครอง) งบประมาณ 46,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เดือน ๆ ละ 2,400 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”

จัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ตามโครงการท้องถิ่นป … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ”

ป้ายไวนิล ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิม … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 นายสมศักดิ์ จันทร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น