ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือ ขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 219.00 ตร.ม. (รายละเอียดตาม ปร.4 / ปร.5 ตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท ท.1-7-603 ) งบประมาณ 100,000 .- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน จัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร