ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที่ 2 ปริมาณวางท่อระบายน้ำขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือมีปริมาณเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 4.20 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 5 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด งบประมาณ 54,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร