ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างผิวถนนจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีขนาดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 220.00 ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบ ปร.4/ปร. 5 ตามแบบ ท.1-7-603) งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง คั่นหน้า ลิงก์ถาวร