ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินย่อย ขนาด 3/4 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง