คลังเก็บรายวัน: 16 กันยายน 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มสตรีตำบลหนองกุง

จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสนั … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มสตรีตำบลหนองกุง

จ้างจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโคร … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น