คลังเก็บรายวัน: 4 ตุลาคม 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดบริการบุคคลธรรมดาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ภายในเขตตำบลหนองกุง งบประมาณ 1,719 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกองช่าง งบประมาณ 5,742 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง งบประมาณ 13,705 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 10 ตู้ งบประมาณ 89,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ใส่ความเห็น