ราคากลางงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำเตยเหนือ หมู่ที่ 7 ไปบ้านดอนก่อ ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร