ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการประเมินความพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง