คลังเก็บป้ายกำกับ: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day

ป้ายไวนิล-ตามโครงการทำความสะอาดใหญ่-Big- … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซื้ออาหารว่างและอุปกรณ์ทำความสะอาด ตามโครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day

อาหารว่างและอุปกรณ์ทำความสะอาด-ตามโครงกา … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มสตรีตำบลหนองกุง

จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมสนั … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มสตรีตำบลหนองกุง

จ้างจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโคร … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อเครื่องเข … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองกุง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิ … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการวันแม่แห่งชาติ ตำบลหนองกุง ประจำปี 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการวันแม่แ … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการฝึกอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

จัดซื้ออาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลก … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์ล … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

ป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคม … อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น