คลังเก็บป้ายกำกับ: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและกลุ่มสตรีตำบลหนองกุง ประจำปี 2562

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลหนองกุง

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นาย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ จันทร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 นายสมศักดิ์ จันทร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ จันทร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

โครงการปลูกหญ้าแฝกรักษาหน้าดิน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

ฝายมีชีวิต

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ร่วมกับ ผู้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น